Ανακοίνωση επιμορφωτικής συνάντησης– Εργαστηριακού Σεμιναρίου ειδικής Διδακτικής – Μεθοδολογίας για τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, επιστημονικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, με θέμα: «Συζήτηση Εργασίας για το Πρόγραμμα των φιλολογικών μαθημάτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 2019-2020: Βασικές επισημάνσεις για το διδακτικό σχεδιασμό και για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” – “Στρατηγικές διδακτικής προσέγγισης του πολυτροπικού κειμένου και αντίστοιχα βιωματικά Εργαστήρια (βάσει του ΦΕΚ αρ. φ. 3164 / 12 – 8-2019 και της Εγκυκλίου υπ’ αρ. πρωτ. 124893/Δ2 /2-08-2019)”

Μετάβαση στο περιεχόμενο