Ελένη Βρετουδάκη ΣΕΕ ΠΕ60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: Εισαγωγική επιμορφωτική ημερίδα στις 10/09/2019 για τις εκπαιδευτικούς Προσχολικής εκπαίδευσης 3ης Ενότητας Ηρακλείου ημερίδας με θέμα:«Τα καινοτόμα προγράμματα ως βάση ανάπτυξης της σχολικής κουλτούρας, ως εφόδιο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ως χώρος συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο