Σ. Κουτσουράκη: Πρόσκληση των εκπ/κών του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου σε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Η αξιολόγηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο»