Σ. Μαρτίνου εκ μέρους της Ομάδας για τον Ερωτόκριτο(Βρετουδάκη, Καλοκύρη, Μαρτίνου, Φιλιππάκη)και της Οργανωτικής Συντονίστριας(Βιδάκη): Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης του λογοτεχνικού έργου «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου, στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2019-20, στο πλαίσιο του έτους-αφιερώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο