Σ. Κουτσουράκη: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών 21ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου σε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα «Συζητάμε για τα συναισθήματα που μας δυσκολεύουν»