Μ. Γιγουρτάκη: Υποβολή αιτημάτων για ίδρυση, κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 36380 /Δ3/ 07-03-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Μετάβαση στο περιεχόμενο