Ι.Α. Ραμουτσάκη: Σημειώσεις για για την Τριμερή οργάνωση των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών /μαθητριών, με εστίαση στα φιλολογικά μαθήματα, για τη διατύπωση των αντίστοιχων ερωτήσεων κατανόησης, ερμηνείας, κριτικής/συγκριτικής προσέγγισης- παραγωγής λόγου

Μετάβαση στο περιεχόμενο