Ι. Α.Ραμουτσάκη : Αποστολή Σημειώσεων για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών ΑμΕΑ και ειδικών περιπτώσεων και σχετικής Εγκυκλίου για την προφορική εξέταση μαθητών/μαθητριών, κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο