Ε. Βιδάκη, Γ. Γρηγοράκης, Α. Φιλιππάκη: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα με θεματικό άξονα: » Προσφυγόπουλα και σχολική ένταξη- Διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον»