Ε. Βιδάκη, Α. Φιλιππάκη: Επιμορφωτική ημερίδα με τη συμμετοχή της ΣΕΕ ΕΑΕΕ κας Μαρίας Γιγουρτάκη, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 στο ∆ηµ. Σχ. Αγ. Πελαγίας, από 8:00 έως 14:00 για εκπαιδευτικούς των Δημ. Σχ. Αγ. Πελαγίας, Ροδιάς, Φόδελε και Τυλίσου , με θέμα: «Τρόποι προσέγγισης και αντιµετώπισης µαθητών/τριών µε µαθησιακές δυσκολίες – ∆ιαφοροποιηµένη Παιδαγωγική»

Μετάβαση στο περιεχόμενο