Ε. Βιδάκη, Α. Φιλιππάκη: Επιμορφωτική ημερίδα Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο 43ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου από 8:00 έως 14:00 , με θέμα: «Η μέθοδος της μη βίαιης επικοινωνίας στη διαχείριση συγκρούσεων »

Μετάβαση στο περιεχόμενο