Β. Καλοκύρη, Ι. Ραμουτσάκη: Ενημέρωση Σχολείων Ηρακλείου και Λασιθίου για μετακινήσεις με ΚΤΕΛ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών στο Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας στο Ρέθυμνο (Πέμπτη, 16/5/2019, Παρασκευή, 17/5/2019 και Σάββατο, 18/5 2019)

Μετάβαση στο περιεχόμενο