Βασιλεία Καλοκύρη: Επικαιροποίηση ενημέρωσης για το Σεμινάριο Φιλολόγων: «Η συμβολή της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο. Παραδείγματα εφαρμογής από Λυσία (Υπέρ Μαντιθέου), Αριστοφάνη, Θουκυδίδη.» Εισηγητές: Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μίου Κρήτης Κων/νος Αποστολάκης, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Πέμπτη 9-5-2019, 11.50-14.10, στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο