Μ. Καλαθάκη – Πρόσκληση σε «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης Μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση», Δ κύκλου-Στελεχών των Σχολείων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα Χανιά

Μετάβαση στο περιεχόμενο