Γ. Στριλιγκάς – Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση για θεολόγους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Τζερμιάδων, Κριτσάς

Μετάβαση στο περιεχόμενο