Ε. ΒΡΕΤΟΥΔΑΚΗ – Ανακοίνωση διοργάνωσης ενημερωτικών-επιμορφωτικών συναντήσεων με τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 των Σχολικών Μονάδων της 3ης Ενότητας Ηρακλείου, επιστημονικής/παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ ΠΕ60 κας Ελένης Βρετουδάκη