Β. Καλοκύρη – Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ιλιάδας του Ομήρου, με προεκτάσεις αξιοποίησης στη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γραμματείας

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη. «Ο αφηγηματικός λόγος της Ιλιάδας του Ομήρου. Στοιχεία για αξιοποίηση στη διδασκαλία με γνώμονα την ανακαλυπτική μάθηση και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.»

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο