ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Σημειώσεις –Διευκρινίσεις- Επισημάνσεις για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2018 (προαγωγικές, απολυτήριες και Πανελλαδικές εξετάσεις) από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, προς τους/τις συναδέλφους των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο