ΣΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών ΠΕ05 γαλλικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαiδευσης

Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Χανιά

Λασίθι

Μετάβαση στο περιεχόμενο