ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Ενδοσχολικές και διασχολικές συναντήσεις επομένου διαστήματος – Σεμινάρια «Web 2.0 για εκπαιδευτικούς»- «Διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών In- teractive Physics, Modellus και Mathematica»- «Το σχολικό βιβλίο σαν αντικείμενο έρευνας»

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο