ΣΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Πίνακας συμμετεχόντων στο εργαστηριακό σεμινάριο δημιουργίας και παιδαγωγικής αξιοποίησης βιντεομαθημάτων στο πλαίσιο της αντεστραμμένης διδασκαλίας (flipped classroom)

Έγγραφο