ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Δειγματική Διδασκαλία για Φιλολόγους Γυμνασίου-Λυκείου. Υποστήριξη Γλωσσικού Γραμματισμού: εξάσκηση μαθητών στην κατανόηση κειμένου και καλές πρακτικές ομάδων εργασίας. Πέμπτη 15-3-2018 (10.00-12.35) στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. [Ηλεκτρον. δήλωση συμμετοχής.]

Έγγραφο