ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Δημιουργία Ομάδας Εργασίας στο θέμα «Εμπεδώνοντας τη Δημοκρατία στα σχολεία, βελτιώνουμε το μαθησιακό περιβάλλον για την προώθηση της διαθεματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών»

Έγγραφο