ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης σε ενδοσχολικήεπιμορφωτική ημερίδα για την Περιγραφική Αξιολόγηση .(Σχετ. Έγκριση ημερίδας από ΠΔΕ Κρήτηςαρ. πρωτ 719/22-1-2018)

Έγγραφο