ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Επισημάνσεις σχετικά με την ύλη στις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και άλλα ζητήματα εξετάσεων, κατά το σχολ. έτος 2017-18.

Έγγραφο