ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Σεμινάριο «Βιοπληροφορική 2. Η γενετική του ανθρώπου για μαθητές Λυ- κείου (δύο απογεύματα από 5 μμ – 8 μμ, απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτι- κούς)-Προσφερόμενα σεμινάρια Α τετραμήνου σχολικού έτους 2017-2018– Αιτή- σεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο