ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Προώθηση ενημέρωσης. Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία: κλάδοι του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» από το σχολ. έτος 2017-18 (ΦΕΚ 3768 Β’/ 26.10.2017)

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο