ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα το Εκπαιδευτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας και σύγκριση με αυτό της Ισπανίας-Έμφαση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και Πληροφορικής (STEM)

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο