ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ενημέρωση των συναδέλφων για το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Criss – ΗΟRΙΖΟΝ2020, καλλιέργειας και πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων, από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη

Έγγραφο