ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ενημέρωση Διευθυντών/ Διευθυντριών σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο