Ανάκληση απόφασης προσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο