ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΘΕΜΑ : Υπενθύμιση για την εξασφάλιση στο Ω.Π. του τρίωρου 11.00-14.10μ.μ. για ενδοσχολικές και ευρύτερες επιμορφώσεις των συναδέλφων για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο