ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Προσκλήσεις και υπενθυμίσεις για επιμορφωτικά Σεμινάρια

  1. Υπενθύμιση της Πρόσκλησης για διήμερο επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο Ειδικής Διδακτικής –Μεθοδολογίας- για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γυμνασίου- Λυκείου προς τους φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Χανίων(Διασχολικό Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων),αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη
  2. Πρόσκληση σε επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο Ειδικής Διδακτικής –Μεθοδολογίας- για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία προς τους φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Λασιθίου (Διασχολικό Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων),αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη
  3. Πρόσκληση σε επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο για τις Δημιουργικές Εργασίες Λυκείουπρος τους φιλολόγους κατεξοχήν Γενικών Λυκείων (προαιρετικά : προς τους φιλολόγους Γυμνασίων και Επαγγελματικών Λυκείων) Λασιθίου,αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη
  4. Υπενθύμιση της Πρόσκλησης για το επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο Ειδικής Διδακτικής –Μεθοδολογίας- για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία προς τους φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Λασιθίου (Διασχολικό Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων),αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη
  5. Υπενθύμιση της Πρόσκλησης για το επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο σχετικά με τις Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου
    προς τους φιλολόγους κατεξοχήν Γενικών Λυκείων (προαιρετικά : προς τους φιλολόγους Γυμνασίων και Επαγγελματικών Λυκείων) Λασιθίου, αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη

Έγγραφα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο