ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Επιμορφωτικές συναντήσεις Φιλολόγων για τις Δημιουργικές Εργασίες, ανά ομάδες ΓΕΛ αρμοδιότητας της Σχ. Σ. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Πρόγραμμα και συντονιστικές οδηγίες

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο