ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία μας (Ηράκλειο Κρήτης, Κνωσού 6, 2ος όροφος) την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν:

στο email: sep@kritis.pde.sch.gr και

στο τηλέφωνο: 2810302442

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο