ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

       Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της παραπάνω μοριοδότησης εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης των πινάκων, ήτοι μέχρι Παρασκευή 30-06-2017, ώρα 12:00. Η αίτηση ένστασης δύναται να κατατεθεί αυτοπροσώπως στην Π.Δ.Ε. Κρήτης (Λεωφ. Κνωσου 6,  Ηράκλειο Κρητης) ή με φαξ στο 2810-301103.
Η  εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνει την Παρασκευή 30-06-2017.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο