ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Ενημερώνουμε τους  υποψήφιους αναπληρωτές/ωρομίσθιους των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) που έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης ότι οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ και ΕΒΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας (https://www.pdekritis.gr) το μεσημέρι της Τετάρτης, 14/06/2017.

 

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στις 14/06/2017 για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής σας καθώς και για τη διαδικασία των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ, η οποία έχει αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο