ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στα ΓΕΛ και παραδείγματα συσχέτισης για την σύνταξη της γ’ ερμηνευτικής ερώτησης στα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου

Έγγραφα