ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ «ΑΡΚΑΔΙ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

Έγγραφο