ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Σεμινάριo «Η αξιολόγηση του μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Περιγραφική Αξιολόγηση» – Συγκέντρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στο ΠΕΚ Ηρακλείου

Έγγραφο