ΣΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ – Εξοικείωση με την ψηφιακή αναπαράσταση θεάτρου σκιών στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Χαρούμενοι, Μικροί Δημιουργικοί Επιστήμονες»

Έγγραφο