ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Δειγματική Διδασκαλία. Γλώσσα Α΄ Λυκείου. Παραγωγή Λόγου. Πομάκοι: γλώσσα και πολιτισμός. Πέμπτη 9-3-17, ώρα 12.00-14.00, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο. [Ηλεκτρον. δήλωση συμμετοχής.]

Έγγραφο