«Αναγνώριση προϋπηρεσίας και αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για μισθολογική εξέλιξη»

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο