ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π., ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2016-17

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο