«Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

78Δ34653ΠΣ-5Α9-_ANAK

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο