ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2016-17

Ανακοινοποιούμε τα κενά για την τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών και προσκαλούμε τους υποψήφιους με σειρά στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20
να συμπληρώσουν τη ΝΕΑ δήλωση τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ ΑΜΕΣΑ.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο