ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ 28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2016-17

Προσκαλούμε :
A) Τους υποψήφιους αναπληρωτές Ε.Β.Π. που δεν έχουν ήδη προσληφθεί με σειρά στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ από 79 έως 110 (δηλαδή τις θέσεις 79, 80, 82, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110),
Β) Τους υποψήφιους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών με σειρά στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 16, 24, 25, 26, 27 και 28,
Γ) Τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών με σειρά στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20
να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ από από σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00 το μεσημέρι.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε τη δήλωση τοποθέτησης.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο