ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Διασχολικά Σεμινάρια για τα φιλολογικά μαθήματα Λυκείου (ζητήματα διδασκαλίας και εξέτασης σχ. έτους 2016-17). 7-12-16 και 22-12-16, ώρα 11.50- 14.10, στο 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο