Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ. Περικλειδάκης Γεώργιος & ΣΣ Πληροφορικής Πανσεληνάς Γεώργιος – Ενημερωτικό σεμινάριο: Η Πληροφορική στο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο