ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Σύνοψη Οδηγιών και ΦΕΚ για τη διδασκαλία, τις εξετάσεις και τα φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο, σχολ. έτ. 2016-17. Υλικό ΙΕΠ – κριτήρια αξιολόγησης με θέματα για Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Επισημάνσεις για εφαρμογή οδηγιών διδασκαλίας και εξέτασης

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο